01.06.21
Початок внесення проектів
Sorry, your browser does not support inline SVG.
30.06.21
Кінець внесення проектів
01.07.21
Початок обробки проектів
Sorry, your browser does not support inline SVG.
10.08.21
Кінець обробки проектів
11.08.21
Початок голосування
Sorry, your browser does not support inline SVG.
13.09.21
Кінець голосування
20.09.21
Визначення переможців
23:59

Бюджет участі 2021

Ініціативні проєкти розвитку бюджету участі, що подають громадяни - план дій, комплекс робіт, задум, ідея, викладені у вигляді описання з відповідним обгрунтуванням, розрахунками витрат, кресленнями (картами, схемами), фотографіями, що розкривають сутність замислу та можливість його практичної реалізації за рахунок коштів бюджету участі Хмільницької міської ТГ.

Переможці бюджету участі визначаються голосуванням.

Подати та голосувати за проєкти можуть фізичні особи, дієздатні громадяни України (іноземці та особи без громадянства, що мають дозвіл на постійне проживання на території України), віком від 14 років (включно), які зареєстровані на території Хмільницької міської ТГ. Також подати та голосувати (у паперовому вигляді) за проєкти можуть особи, що проживають, працюють чи навчаються у Хмільницькій міській ТГ, але не зареєстровані, у разі документального підтвердження.

Фінансування бюджету участі здійснюється за рахунок коштів дохідної частини Хмільницького міського бюджету без врахування міжбюджетних трансфертів.

Загальний обсяг, етапи бюджету участі та типи проєктів щорічно затверджуються Хмільницькою міською радою у Параметрах бюджету участі.

 

  • Дата початку: 01.06.2021
  • Дата закінчення: 13.09.2021